Koszty i formy dostawy

Koszt przesyłek na terytorium Polski: 

 
Status
Waga
Cena brutto
Operator
 Paczka
Opłacona z góry
 b/o
 16 zł
Firma Kurierska GLS
Paczka pobraniowa
b/o
20 zł
 Firma Kurierska GLS

 

Wyciąg z Regulaminu we wskazanym zakresie.
  • Według wyboru Klienta, Towary będą dostarczane za pośrednictwem: Firmy kurierskiej GLS (General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.) ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki. Dokładne warunki i ograniczenia dostaw https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin
  • Koszty dostawy, w zależności od dokonanego wyboru co do sposobu dostawy i miejsca docelowej dostawy zostaną automatycznie skalkulowane i wskazane w danym zamówieniu przed jego ostateczną akceptacją.
  • W czasie odbioru Towaru Klient ma prawo starannie sprawdzić stan Towaru w celu ustalenia czy Towar nie został uszkodzony w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków Klient może sporządzić stosowny protokół z dostawcą opisując naruszenia. Brak protokółu, o którym mowa może wpływać na trudności w ustaleniu osoby/podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy.