Status

Waga

Cena brutto

Operator

Paczka

(opłacona z góry)

b/o

16 zł

Firma kurierska GLS

Paczka pobraniowa

b/o

20 zł

Firma kurierska GLS

Odbiór w paczkomacie

do 5kg

11,98 zł

InPost Paczkomaty

Wyciąg z regulaminu InPost:

Dane przetwarzane są wyłącznie celu zawarcia umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie i realizacji tej umowy, jak również w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i rozpatrzenia reklamacji na te usługi, składanych zgodnie z uPP i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Brak przekazania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości wykonania przez Operatora powyższej umowy oraz jego obowiązków wynikających z uPP i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

https://inpost.pl/sites/default/files/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslugi-paczkomaty-24/7-przez-inpost-paczkomaty-sp-z-o-o-obowiazujacyc-od-09-04-2019-3273.pdf

Wyciąg z Regulaminu GLS we wskazanym zakresie.

  • Według wyboru Klienta, Towary będą dostarczane za pośrednictwem: Firmy kurierskiej GLS (General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.) ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki. Dokładne warunki i ograniczenia dostaw https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin
  • Koszty dostawy, w zależności od dokonanego wyboru co do sposobu dostawy i miejsca docelowej dostawy zostaną automatycznie skalkulowane i wskazane w danym zamówieniu przed jego ostateczną akceptacją.
  • W czasie odbioru Towaru Klient ma prawo starannie sprawdzić stan Towaru w celu ustalenia czy Towar nie został uszkodzony w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków Klient może sporządzić stosowny protokół z dostawcą opisując naruszenia. Brak protokołu, o którym mowa może wpływać na trudności w ustaleniu osoby/podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy.